คนเล็กกุ๊กเทวดา
ใครก็เป็นกุ๊กเทวดาได้ พ่อหรือแม่ พี่หรือน้อง ขอทานหรือจับกัง ขอเพียงตั้งใจ ก็เป็นกุ๊กเทวดาได้